logó tervezés

 Ismertség Magazin reklám

A Hatvani kapu

A Hatvani Kapu

A Kossuth Lajos utca–Rákóczi út határán ért véget a régi Pest
 
Hatvani rondella1808-ig állott a fallal körülvett Pest egyik kapuja, a Hatvani kapu. A Kossuth Lajos utca 22. szám alatti épületen emléktábla örökíti meg a régi építményt. A domborművet Berán Lajos szobrászművész készítette, amelyet 1929-ben avattak fel.
 
A fallal körülvett régi Pestről Kelet felé, Hatvan irányába a Hatvani kapun keresztül lehetett közlekedni. A Hatvani kapu a régi város pereme volt, melynek szomszédságában jó néhány beszálló fogadó épült. Ezekben elsősorban a környéken tartott vásárokból érkezők, valamint a Hatvani kapun kivezető útról, "tengelyen" hazatérő fuvarosok, vidéki kereskedők és bérlők szálltak meg.
A város terjeszkedésével a városfalakat, s így a régi városkapuk jó részét is lerombolták. A hatvani kapu 1808-ig állt, addig a rajta keresztülhaladó országutat is Hatvani útnak (a XVIII. század elejéig, 1804-ig Hatvaner Strasse-nak) nevezték.
1874-ig Kerepescher Strasse lett az ősi országút, majd Kerepesi útra magyarosították, amely magába foglalta a mai Kossuth Lajos utcát és Rákóczi utat is. A Rákóczi út mai nevét 1906-ban kapta abból az alkalomból, hogy Rákóczi Ferenc fejedelemnek és száműzött társainak hazahozott hamvait ezen az úton kísérték ünnepélyes menetben a Szent István Bazilikától a Keleti pályaudvarig (s onnan Kassára).
Az 1920-as évek végén Berán Lajos szobrászművészt kérték fel, hogy a néhai Hatvani kapu emlékére domborművet készítsen. Az alkotást, amely korabeli festmények alapján készült, 1929-ben helyezték el ma is látható helyén, a Kossuth Lajos utca 22. szám alatti épületen.
Ez a felirat olvasható rajta: "Itt állott/a HATVANI KAPU,/Pest város várfalának keleti kapuja,/ahonnan a Hatvan felé vezető út/indult ki./Ez volt a város utolsó városkapuja./Lebontották 1808-ban."