logó tervezés

 Ismertség Magazin reklám

A rózsadombi szent hagyatéka

A rózsadombi szent hagyatéka 

Rózsa Apó - azaz Gül Baba - síremléke Buda egyetlen épségben maradt török szakrális emléke. Már legalább három felújítási munkálaton van túl a síremlék és környéke, jóllehet máig nem teljes a renoválás.
 
Gül Baba származása vitatott: egyesek szerint  a harcos bektasi rend dervise volt és Szulejmán szultán seregével került Budára, a város elfoglalása idején. Mások szerint Halil-ben-Szaid volt eredeti neve és azért költözött Budára, hogy meghonosítsa a rózsaolaj-készítés hagyományát hazánkban. 1541. szeptember 2-án, ideérkezése után pár héttel, a mecsetté átalakított Mátyás templomban tartott hálaadó istentisztelet közben meghalt. Mehmed budai pasa szorgalmazta a síremlék építését, amit 1543-ban kezdtek el és 1548-ban fejeztek be. Ezután a türbe környéke rendházként működött. Több mint 60 dervisnek adott otthont, ezáltal a legnépesebb budai kolostornak számított. Buda visszafoglalása után a Jezsuita rend tulajdona volt 1773-ig. Ezután az állam értékesíti és kézről-kézre adják a kis türbét. 

Az I. világháború idején politikai megfontolásból műemlékké nyilvánították. Ekkoriban kezdik el az első hivatalos felújítási munkálatokat, konkrét tervekkel, előkészületekkel és ásatást is végeznek a környékén. A II. világháború pusztításától az úgynevezett Wagner-villa mentette meg, amit tulajdonosa a síremlék „köré” építtetett. A hatvanas években gyökeresen helyreállítják az emlékművet, majd 1996-ban K. Pintér Tamás építész és Karádi Gábor táj-és kertépítész tervei alapján restaurálják a türbét és környékét, kiegészítve azt török díszítőelemekkel.
A renoválási-restaurálási munkák még nincsenek teljesen befejezve és idén már nem is állnak neki. Zicherman Zsolt (Magyar Nemzeti Vagyonkezelő szóvivője) nyilatkozta: „Jelenleg a terület ingatlan-nyilvántartási és használati viszonyait rendezzük, valamint pontosan meghatározzuk az elvégzendő munkálatokat és előkészítjük a kivitelezést. Ennek során egyeztettünk a Kulturális Örökségvédelmi Irodával (KÖI) a műszakilag szükséges felújítási feladatokról. Az érintett terület a Gül baba utca felöli támfal és a lépcső.”
Meredek macskaköves utcát kell megmászniuk mindazoknak, akik látni akarják ezt a páratlan török-kori emléket. Az oszlopos kert közepén található maga a türbe. Belépve egy zöld posztóval letakart, rózsákkal ékesített sír tárul elénk, melynek fejénél a „tádzs”, azaz a bektasi rend derviseinek fejfedője található. A síremléket – mely zarándokhely is egyben – ellátták az iszlám istentisztelet kellékeivel, melyek még jobban kiemelik szakrális hangulatát.
 
/Fotók: Beyer Imola/
Beyer Imola