logó tervezés

 Ismertség Magazin reklám

Az ismeretlen Mikes Kelemen

 

Mikes KelemenAz Ismeretlen Mikes címmel kiállítás látható Mikes Kelemen halálának 250. évfordulójának alkalmából az ELTE Egyetemi Könyvtár Dísztermében. A tárlat, amelyen Mikes-kéziratokat is bemutatnak, az  Egri Főegyházmegyei Könyvtár közreműködésével valósult meg, amely a Törökországi levelek kéziratát is őrzi, míg az első Mikes-fordítás kézirata az Egyetemi Könyvtárban található. A kiállítás október 13-ig látható.
 
A 2011-es év kiemelkedő irodalomtörténeti eseménye Mikes Kelemen halálának 250. évfordulója. Ebből az alkalomból az MTA Irodalomtudományi Intézetének XVIII. századi Osztálya átfogó szakmai és művelődési programot dolgozott ki, melynek része az ELTE Egyetemi Könyvtára és az Egri Főegyházmegyei Könyvtár együttműködésének keretében létrejött kettős kiállítás. A kiállítás gondolatát ösztönözte, hogy az Egri Főegyházmegyei Könyvtár őrzi a Törökországi levelek eredeti kéziratát, míg az első Mikes-fordítás, Az ifjak kalauza egyik szerzői kézirata az ELTE Egyetemi Könyvtárában található.
A kiállítás tanúsítja, hogy a korai felvilágosodás magyar irodalmának egyik fő műve elválaszthatatlan részét alkotja az európai irodalmi örökségnek, s hogy a fordítások ebben az időszakban nélkülözhetetlen részei az írói életműveknek. A bemutatott művek és dokumentumok segítik megérteni a folyamatot, melynek során Mikes a jezsuita oktatás keretében elsajátított retorikai ismeretekre építve, hazájától távol élve kreatív módon asszimilálta és egyéni módon fejlesztette tovább a gáláns francia levélkultúrát. Egyben magyarázatot adnak arra is, hogy bár Mikes több mint kétszáz éve foglalkoztatja a költőket, írókat és az irodalomtörténészeket, életműve és személyisége ma is megoldatlan kérdések sorát veti fel. 
 
A kiállítás kurátora Knapp Éva, az MTA doktora.
 
A kiállítás 2011. október 13-ig látható. 
Cím: 1053 Bp. Ferenciek tere 6. tel.: 06/1-411-6500/3417, 3431