logó tervezés

 Ismertség Magazin reklám

A gömöri díszműkovács

A gömöri díszműkovács

Ahol lelke lesz a hideg vasnak

Hanva a Sajó völgyében fekszik, Felvidéken. Itt él László Ottó díszműkovács, iparművész, a Gömöri Iparosok Társulásának alapító tagja. Szárnyaló lélek és földön járó ember egyszerre.  Sokat tapasztalt, alkotó elme, fantáziadús, terveit bátran megvalósító művész. Aki látja, elismeri és csodálja az általa készített vaskapukat, ablakrácsokat, cégtáblatartókat, beltéri plasztikákat, kisplasztikákat, szobrokat.  A gömöri lankák, dombok ívei, virágai, szimbólumai köszönnek vissza alkotásaiban. Lelke lesz a hideg vasnak, mihelyt kikerül műhelyéből. Nincsen előre gyártott elem kovácsműhelyében. Mindent maguk kovácsolnak hagyományos módszerrel, ami nagyon ritka manapság, ezért nagyon értékes. 

László Ottó - Gépészmérnök, díszműkovács. Kassán érettségizett a Magyar Tannyelvű Ipari Iskolában 1979-ben, az akkor 270 éves nagy múltú középiskolában. Prágában végzett a Műszaki Egyetemen, gépész karon, summa cum laude. Az egyetem után 15 évig élt Magyarországon, Szekszárdon. Két szemesztert végzett a mérnök továbbképzőn, kazángépész oklevelet szerzett Pécsett, épület díszítőkovács mester lett. Szekszárdon már volt egy műhelye, ahol munka mellett elkezdte a kovácsmesterséget. Amikor megszűnt a második munkahelye is 1997-ben, elkészítette az első kovácsoltvas munkáját, amit értékesített. Sikertelen házassága miatt hazaköltözött a Felvidékre, Hanvára. 2000-ben indult a kovácsműhely, amely egyre sikeresebb. Újra nősült, 2003-ban megszületett kislánya, családjával ma is Hanván él és dolgozik.

Szemet gyönyörködtető a vas látványa, a vasvirágok szinte életre kelnek a kapukon, a korlátokon. Vaslevelek, liliomok, napraforgók tulipánok- kígyófejek, gólyák, baglyok, az élet szépségét visszaadó, szimbolikus figurák elevenednek meg rajtuk. Eklektikus oromdíszek, rusztikus kapuk, neogótikus kerítések, rokokó korlátok, klasszicista parkkapuk kerülnek ki keze alól. László Ottó művei követik a kor dinamikáját, ízlését, de összhangban vannak az adott épület stílusával. Praktikusak az elkészült tárgyai, szolgálják a tulajdonost és nagyon szépek. A vas lágyan meghajlik, formát ölt és alkotássá alakul a keze alatt. Sosem készít kétszer ugyanolyan munkát, minden darab egyedi, s bámulatosan nemes és finom megmunkálású.

– Apám annak idején a szövetkezet kovácsa volt.  Sokszor eltűnődtem mestersége felett, néztem, ahogy dolgozik. Sokat ellestem, megtanultam tőle. Ma is itt ül a műhelyben, őrzi a tüzet, jelenléte erőt ad nekem. Gyerekként velem csináltatták a kampószögeket, így a nyújtás és a hajlítás technikáját korán elsajátítottam. Egyetemista koromban aztán sokat foglalkoztam ezzel a témával, bejártam a művészettörténet előadásokra, rajzolgattam, fényképeztem a szép prágai kapukat, díszítőelemeket.

- Nincsenek előre gyártott elemek a műhelyben, mindent maguk kovácsolnak. Miért?

- A magyar vasművesség világhírű volt. Az 1900-as évek elején 100 kiváló műhely működött Budapesten. Ennek a hagyományai azt követelik, hogy mi magunk készítsünk mindent. Ezek a kínai, indonéz előre gyártott elemek nem hosszú életűek és stílustalanok. A honi vasművesség arra kötelez, hogy mindent magunk tervezzünk és készítsünk el. Csak rúdanyagot vagy lemezeket veszünk készen. Alkalmazzuk a korszerű hegesztés technikáját is, de a formák kidolgozásában nem. A tíz év alatt 190 tonna vas ment ki a műhelyből, ez három mozdony tömege.  A nálam dolgozó munkásoknak magam tanítom meg a szakma alapjait, ez olykor nagyon fárasztó, de így időt lehet nyerni. Nyáron vannak diákok, akik gyakorlatra jönnek hozzám, velük könnyebb, ők fogékonyabbak, mint az idősebb, más szakmát tanult emberek. Sajnos Szlovákiában nincs díszműkovács szakma, hiába ajánlom évek óta illetékesek figyelmébe.

- Fizikailag nem megterhelő a kovácsolás?

- Nem érzem megterhelőnek. Az izmok hozzászoktak a terheléshez, helyesen kell alkalmazni a mozdulatokat. Főleg a kar és a derék van igénybe véve.

életfa- Mi kell ahhoz, hogy valaki sikeres kovácsmester legyen?

- A vasat nem lehet megerőszakolni: ki kell ismerni a viselkedését, s ehhez legalább hat-nyolc évre van szükség. Több tonna vasat bedolgoztam már, de csak most kezdem érteni, mi is a lényege az egésznek. Szükségeltetik anyagismeret, rajzkészség, statikai ismeretanyag, kreativitás, művészettörténeti tájékozottság. Mindig hatalmas lendülettel, teljes erőbedobással dolgozom, alázattal az anyag, a vas iránt, alázattal a művészet felé. Felkészülök minden munkára, azonosulok a helyszínnel, az igényekkel, aztán ajánlatot teszek, és megvalósítom, amire vágynak. Ritkán van a megrendelőnek konkrét elképzelése, elfogadják, amit ajánlok.

- Hol találhatók az elkészített munkái?

- Családi házak kapuit, erkélyeit, üdülőközpontok csillárjait, kastélyok belterét, kúriák kapuit, falvak címereit készítettem el például. Munkáim elkerülnek miniszterek otthonaiba és egyszerű mesteremberek portáira egyaránt. Szívesen készítem magánházak dús ívekkel, indákkal, virágokkal szegélyezett, díszített vaskapuit és kerítéseit, aminél nagyon vigyázok, hogy összhangban legyen az adott épülettel s környezettel. Templomok gyertyatartóit, zászlótartóit készítettem el. Szlovákiában, Magyarországon, budai villákban, törökországi vendéglőkben, Ausztriában és Németországban is vannak munkáim. Kültéri szobraimra, kisplasztikáimra is büszke vagyok.

Minotaorusz– Ön hívő ember, aki vasárnaponként a templomban orgonál.

– A lénártfalvi templomban orgonálok, kántori teendőket látom el. Itt tudok igazán megpihenni, ihletet is kapok, feltöltődöm, és erőt merítek a további munkámhoz. Jobban megértem például a barokk kor emberét, ha játszom és hallom a zenéjét. A zene megnyugtat, de egyben erőt is ad a fizikai megterheléssel járó kültéri munkákhoz, másrészt jön az inspiráció, a belső késztetés a beltéri plasztikákhoz, az igazi művészi munkákhoz.
A szobrok és a kisplasztikák önkifejezés  számomra, mert a Gyurcsány- Fico időszak alatt úgy éreztem, ez nem az a világ, ahol élni szeretnék. A munkáimban elmondom, hogy a legnagyobb baj az, hogy Európa elvesztette a hitét. A minotaurusz meggyalázza Európát szobrom például ékesen beszél érzéseimről. A diktatúrák, az erőszak szimbóluma a minotaurusz, Európa pedig behódol a hit elvesztése miatt. Ezt kovácsoltam meg ebben a szoborban. Sok nőt ábrázoló szobrom is van, hiszen a nő maga az élet. Sokkal igényesebb munkát követel, sokkal kidolgozottabb a forma, mint a férfi ábrázolása. Ahogy sorra készülnek a kisplasztikák, világosodik meg bennem a gondolat, hogy a világ egyre jobban eltér attól a puritán református neveltetéstől, amit kaptam, és ez mélyen felháborít. Ez ellen küzdök munkáimmal.

                                                                                                   Bényei Adrienn