logó tervezés

 Ismertség Magazin reklám

Az Égi Szűzről (2.)

 
Az alábbiakban összefoglalót olvashatnak a Szűz csillagképhez tartozó ismereteinkről a mitikus aranykori történettől kezdve a Szűz Mária-kultuszig. Bepillantást nyerhetünk a Szeptember hónap misztériumába: a teremtés-hanyatlás, betakarítás és megőrzés, élet-halál kapcsolatába. Az év ez izgalmas fordulópontját érthetjük meg jobban, amikor a nyár buja gazdagságából elindulunk a kopár, sivár télbe.
 

Az Égi Szűzről című cikkünk folytatása következik:

Hanyatlás

Virgo, Asztrea csillagkép, a Hevelius-atlaszból

Amennyiben megvizsgáljuk Asztrea [Asztraiosz lánya-lsd. fent] legendáját, azt látjuk, hogy az istennő a régi, isteni rendnek megfelelő - harmonikus - élethez szükséges ismereteket, felfogást okítja az arra egyre kevésbé érdemes, szellemileg és magatartásában is hanyatló emberiségnek. Mindazt, ami az Aranykor embere számára természetes volt. Ám hiába, a hanyatlást ő sem tudja megállítani, az Ezüstkorban még az emberek között jár, és tanít, de a Bronzkor beköszöntével megelégeli az emberek hitványságát, és az égbe távozik. Belőle lesz a Szűz csillagkép.  
 
Fontos megértenünk, hogy Asztrea, aki az Égi Szűz prototípusaként a tudást megőrző tanító szerepében lép fel, mit is él át tulajdonképpen. Mi okozza zaklatottságát, elégedetlenségét?
 
Asztrea egészen pontosan az emberi ősállapotból való kibillenésről, a hanyatlásról tud. Ezt kívánja korrigálni azzal, hogy az emberiséget visszatéríti a helyes felfogáshoz és életformához.
 

szüret

Asztrea égbe emeltetése, a Szűz csillagkép által jellemzett szakasz - a szeptemberi időszak - egybeesik a kizökkentség véglegessé válásával. A tökéletesség a múlté, közeleg a Halál uralma. Kulcskérdés, hogy jó-e a termés, hogy lesz-e, aki megéri a következő tavaszt – átvitt értelemben, hogy az Aranykor tanítása megőrződik-e az emberiség számára. Fontossá válik a helyes tudás, a természet törvényeinek ismerete, a folytonos munkálkodás, lényegessé a diagnosztizáló képesség, a kór felismerése. Az ősállapot elhagyása, a modern ember emberalattisága ugyanis betegség. Szellemi értelemben is, de fizikailag is. A szellemi lehanyatlottság fizikai tünetekkel járó bajokat is okoz. Az öregedés is betegségtünet, az eltévelyedés következménye. Mindenfajta működési zavar is az. Mindezt Asztrea tudja, de az ember nem hallgat rá.
  

Helyreállítás 

őszA szeptember tehát az élettel teli tavasz és nyár után kezdődő gyengülésről, hanyatlásról szól. Ám az Istennő, aki a tökéletes teremtés aktusát végrehajtotta, pontosan érzékeli, hogy mi zajlik, és ennek a kártékony folyamatnak megpróbál ellenállni. Mivel elsődleges célja az emberiség táplálása, a teremtés fenntartása, a hanyatlást megrázkódtatásként éli meg. Feltámad benne a tökéletesség állapotához való visszatérés vágya. Az Égi Szűz ismeri az egészséges és egészségtelen, tökéletes és tökéletlen közti különbséget, a diagnózist. A betegséget megpróbálja meggyógyítani.
 
A tökéletesség megszűnése, és az ősállapot helyreállításának vágya jelen van. Ehhez már csak a tökéletes formaadás képessége, a teljes kibontakozás adódik hozzá. Mindez, így együtt, csak az Égi Szűzre jellemző. Az eredmény: Isten Fia.  
 

A Szűz: Isten Anyja

Raffaello Santi: Madonna a kis Jézussal

Isten Fiának megszületése egy előfeltételhez kötött – ez az isteni rend, az ősállapot elhagyása. Az ősállapot, az Aranykor jele az Oroszlán, ami az augusztus hónaphoz köthető. Elmúlása után, szeptemberben, a Szűz jelében kezdődik a hanyatlás. Ezt a Szűz észleli, és törekszik az állapot gyógyítására, mégpedig a tökéletes forma megalkotásával. Ezért szüli meg Isten Fiát.
 
Ahogy a Magasztos mondja: „Valahányszor az igazság itt lenn hanyatlóra fordul, s a gonoszság erőre kap, leszállok és testet öltök.”
 
Ez az idézet a Szűz időszakát – a Földanya havát – adja meg, mint az Isteni Helyreállító megjelenésének okát, helyét, és egyértelművé teszi megtestesülésének módját is. Már önmagában a „megtestesülés” szó a Szűzre, a sakti-ra tett utalás. Amennyiben a láthatatlan Isten meg akar nyilvánulni, azt csak a sakti útján teheti: meg kell születnie.
Isten Fia: a teremtés csúcspontja, a legtökéletesebb alkotás, a felfogható Isten. Az, aki a tökéletlent visszavezeti a tökéletesség ősállapotába, amiből kizuhant. Az, akit anya szült, mégpedig a Szűzanya, a női teremtő elv.
  
Kovács Károly

 << vissza a cikk elejére

SZERINTEM...!!!

Károly, ez a cikk elég alapos, és érezhető, hogy nem "blöff", nagyon is tudod, miről írsz.
ez időnként viszont probléma is.. mintha a vallások (egyházak, felekezetek, ezen ne akadjunk fönn!) megközelítése egybeolvasztva kevéssé "ütős". (vagy túlzottan is az - akkor meg sok így, túl töménynek tűnik, ebben a formában.)

pedig úgy tűnik, nem nagyon kellett szűkítened, nem volt kakterkényszer (a cikk így is elég hosszú lett). ha már így, akkor belefért volna, hogy szétszeded a megközelítéseket, és rámutatsz az egyezésekre, hasonlóságokra...

ez az egész hsz meg nyilván csak az én véleményem, a kritikát ne vedd sértésnek, a cikk nagyon informatív, gratulálok és köszönöm!