logó tervezés

 Ismertség Magazin reklám

A múlt beépíthető minőségei: Oláh Mátyás László szobrászatáról

Oláh László MátyásA múlt beépíthető minőségei

Tradicionális esztétikai minőségek beemelése a kortárs művészetbe

Az alábbi írás Oláh Mátyás László szobrász gondolatait tükrözi korunk művészi lehetőségeiről, problémáiról.

Az itt bemutatott szobrok (Communio, Metafizikai szakmunkás, I hit daddy) alapproblémája az, hogy megtaláljam egyfajta tradicionális, mimetikus szobrászi nyelv helyét a kortárs kultúra terében.
Erre a fajta szobrászi nyelvezetre jellemző az érzéki tapasztalás tárgyaival való formai hasonlóság, azok formai analízise. Ezeknek a formai képleteknek, mintázatoknak a használata, a szobrászat szimbolikus beszédmódjába emelése.
Másik jellemzője az anyagváltás: élő forma élettelen anyagba vetítése, illetve adott anyagból lévő dolog átfogalmazása másik anyagba, általában szobrászi anyagba. Ebből adódik a forma-anyag kontraszt, mint például a mozgó forma mozdulatlan anyagból, élő forma élettelen anyagból ellentétek. Valami olyan hatás ez mint a népmesei kővé változtatott város.

Új esztétikai minőség nemcsak úgy jöhet létre hogy a mű minden vonatkozásában modern, hanem úgy is ha egy vagy több tényezőjében tradicionális. Szigorúan véve akkor is új esztétikai minőség jön létre, ha a mű minden értékében tradicionális, illetve egy régi mű mai befogadása esetében is.

Egy régi mű modern attitűdje az hogy új és új befogadókban hoz létre új és új értelmezéseket, illetve hogy a körülötte változó világ helyezi őt újabb és újabb kontextusba, értelmezési helyzetbe. Tehát a látszólag passzív és változatlan mű cselekedni látszik, pont a mozdulatlansága által, a körülötte változó világban. Olyan ez mint amikor elindul az állomásról a vonatunk, de nekünk mégis úgy tűnik hogy a mellettünk álló vonat mozog.

Oláh Mátyás László